Rodzaje tłumaczeń

Obecnie niezwykle widocznym i wszechobecnym zjawiskiem jest globalizacja, która dotyka niemalże każdego aspektu życia człowieka. Mimo, że posiadamy własny język ojczysty, coraz częściej jesteśmy zmuszeni do komunikowania się obcym.

W przypadku gdy jednak język zagraniczny nie jest opanowany do perfekcji, warto skorzystać z usług tłumacza, który wykonuje tłumaczenie zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Wiele osób nie dostrzega różnicy pomiędzy tymi formami, niemniej jednak, wbrew powszechnej opinii oba tłumaczenia niebywale różnią się od siebie.

Przede wszystkim, główna różnica tkwi w czasie tłumaczenia. Rzecz jasna tłumaczenie metodą oralną odbywa się na bieżąco, dlatego interpretację wypowiedzi w ojczystym języku otrzymujemy od ręki, niezależnie od tego czy medium jest telefon, wizja, wypowiedź oficjalna czy też towarzyska. Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy mamy do czynienia z tekstem. Tłumaczenie wypowiedzi pisemnej może odbyć się długo po jej powstaniu, sam tłumacz zajmując się sprawą przekładu, może dodatkowo korzystać z środków pomocniczych, słowników, podręczników lub innych książek czy też specjalistów od strony merytorycznej.

Istotną różnicą pomiędzy przekładem ustnym a pisemnym jest także stopień dokładności. Oczywiście każdy szanujący się tłumacz, ma na celu dokładną i precyzyjną interpretacje materiału źródłowego, jednak w przypadku wypowiedzi ustnej warunki do tego nie są zbyt sprzyjające, szczególnie w relacji na żywo. Tekst na papierze zaś, daje możliwość sprawdzenia każdego słowa, w efekcie czego klient otrzymuje wierny przekład wypowiedzi źródłowej.

tłumaczenie pisemne

Trzecim aspektem jest płynność i kierunek tłumaczenia, nie jest tajemnicą, że tłumacz musi znać na poziomie zaawansowanym zarówno język źródłowy tekstu wypowiedzi jak i język na który mają zostać przetłumaczone. Przekładem wypowiedzi ustnych zajmują się jedynie osoby nie tylko o wysokich kwalifikacjach, ale także ludzie ogromnie zaangażowani, zważywszy na to, że zawód ten wymaga poświęceń. Pracę tłumacza zdecydowanie utrudniają normalizacje językowe. Współczesny język, rozwija się dynamicznie dlatego też tłumacz musi znać zarówno skróty myślowe, slangi czy też regionalizmy. Zasada ta dotyczy zarówno tłumaczy pisemnych jak i ustnych.

Autor

Redakcja FunSMS