Narzędzia CAT jako wsparcie dla biura tłumaczeń

Solidna i wartościowa praca biura tłumaczeń zakłada wykorzystanie wszystkich tych funkcji, o których wiadomo, że są one w stanie ułatwić pracę tłumaczom. Tu warto więc wspomnieć o pracy przy użyciu narzędzi CAT, wiadomo bowiem, że usprawnia ona realizację tych zleceń, które są nie tylko duże objętościowo, ale i skomplikowane z uwagi na stosowaną w nich terminologię.

Zlecenia te mogą być wykorzystywane w znacznie krótszym czasie niż wówczas, gdy nad danym tekstem pracuje tylko jeden tłumacz bazując wyłącznie na swojej wiedzy i doświadczenie. Jeśli biuro tłumaczeń współpracuje także z tak zwanymi tłumaczami zewnętrznymi, może zdecydować się na wysłanie do nich pamięci tłumaczeniowej.

Dzięki temu ma kontrolę nie tylko nad szybkością, ale również nad jakością wykonywanych zleceń, a wszyscy tłumacze współpracujący z konkretnym biurem posługują się tymi samymi zwrotami i terminami. Spójność stylistyczna i terminologiczna jest nie bez znaczenia, nie od dziś uważana jest bowiem za jedną z cech dobrego przekładu.

O znaczeniu programów CAT mówi się przede wszystkim z perspektywy biura tłumaczeń, warto jednak wspomnieć o tym, że na stosowaniu rozwiązań tego typu zyskuje także klient. W tym wypadku szczególnie korzystne wydaje się z jego punktu widzenia oddanie wszystkich dokumentów czekających na przekład jednej agencji tłumaczeniowej. Biuro współpracując z klientem tworzy wówczas personalizowane glosariusze, które są dostosowane do zlecanych tekstów.

narzędzia tłumacza

Działanie takie jest gwarancją zachowania wszystkich formuł i wzorów dokumentów, a jednocześnie zapewnia jednolite tłumaczenie. Jest to rozwiązanie, które szczególnie przydaje się firmom zlecającym wysoko specjalistyczne tłumaczenia, choć zyskują na tym również podmioty, dla których duże znaczenie ma zachowanie tak zwanej specyfiki języka.

Nie bez znaczenia jest i to, że zarówno koordynator tłumaczeń, jak i koordynator projektu ma przez cały czas wgląd do tłumaczenia, a co za tym idzie, działania samych autorów przekładu są systematycznie monitorowania. Rozwiązania z grupy CAT przyczyniają się również do tego, że mamy do czynienia z niższymi niż zazwyczaj cenami wykonywanych zleceń. Tłumacze mogą przecież pracować szybciej, a jakość wykonywanych przez nich przekładów wcale nie maleje. W niedługim czasie można też obsłużyć większą grupę klientów.

Autor

Redakcja FunSMS